• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Eusko Jaurlaritzako Izapideak -> Fundazioen diru-gastuen gida > Patronatuen aldaketak eta autokontratazioa

Patronatuen aldaketak eta autokontratazioa

Gobernu organoko kideen izendapena, kargu uztea eta ordezkapena Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira, bai notario-eskritura bidez, bai sinadurak legeztatuta dituen dokumentu pribatu bidez.

TRAMITAZIO ELEKTRONIKORAKO EUSKO JAURLARITZAREN WEBGUNEA SARTZEA

Patronoek fundazioarekin kontratatu ahal izango dute, bere izenean edo hirugarren baten izenean, Babeslaritzak aurretik hala baimendu baditu. Baimena lortzeko, autokontratazio eskaera aurkeztu beharko diote Babeslaritzari, interes-gatazkarik ez dagoela frogatzen duen dokumentazioarekin batera.

TRAMITAZIO ELEKTRONIKORAKO EUSKO JAURLARITZAREN WEBGUNEA SARTZEA