• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Helburuak

Helburuak

Hauek dira elkartearen helburu nagusiak:

  • Fundazioak elkartzeko eta lankidetzan aritzeko bidea eta lekua izatea, sektorearen interesen aldeko gure ahotsa, jarrera pluralista batean oinarrituz, botere publikoekin hitz egiteko.
  • Fundazioen sektorea ordezkatzea, eta beste erakunde batzuekin hitz egitea.
  • Sektorearen interesak defendatzea, lankidetzan eta elkartasunean oinarrituz. Elkartutako fundazioen baterako estrategiak elkarren artean zehaztea, fundazio jarduerak hobeto garatzeko.
  • Pluraltasunean oinarrituz, fundazioen parte hartze handia eta ahal bezainbesteko afiliazioa lortzea.
  • Baterako hausnarketa egiteko, sektorearen aldeko erabakiak hartzeko, eta administrazio publikoetan —foru, erkidego, estatu eta Europakoetan—horien ordezkari izateko baliabide izatea.
  • Fundazioen interes komunei erantzuten dieten sektore proiektuak eta ekimenak bultzatzea eta koordinatzea.
  • Fundazioak sor daitezen bultzatzea, gizarte zibilaren adierazpena baitira.