• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Gobernu organoak

Gobernu organoak

Lehendakaria: Esther Irigaray  - Gipuzkoako Ozeanografia Fundazioa (Aquarium)

Idazkaria: Maialen Totorika - Tecnalia Fundazioa

Diruzaina: Luis Molinuevo - Artium Fundazioa

Batzorkidea: Ramon Bernal - Lantegi Batuak Fundazioa

Batzorkidea: Josu Urrutia- Mundukide Fundazioa