• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Gobernu organoak

Gobernu organoak

Lehendakaria: Ramón Bernal  - Lantegi Batuak Fundazioa

Batzorkidea: Ramon martiarena- Kirolgi Fundazioa

Batzorkidea: Javier Iriarte- Artium Fundazioa

Batzorkidea: Elena Schaeidt- Tecnalia Fundazioa

Batzorkidea: Arantza Laskurain- Mondragon Fundazioa

Idazkaria: Mª José Anitua