• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Órganos de gobierno

Órganos de gobierno

Presidenta: Fundación Lantegi Batuak - Ramon Bernal

Secretaria: Fundación Kirolgi - Ramón Martiarena

Tesorera:  Fundación Artium - Javier Iriarte

Vocal: Fundación Tecnalia - Maialen Totorika

Vocal: Fundación Mondragón - Arantza Laskurain