• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Eusko Jaurlaritzako Izapideak -> Fundazioen diru-gastuen gida > Azkenketa

Azkenketa

Fundazioa azkenduko da:

a) Eratu zenean finkatutako epea amaitzen denean.
b) Eratu zenean finkatutako helburua erabat betetzen denean.
c) Fundazioaren helburua betetzea ezinezkoa denean, lege honetan estatutuen aldaketari eta fundazioen bat-egiteari eta bereizketari buruz xedatutakoa gorabehera.
d) Beste batekin bat egiteak ondorio hori dakarrenean.
e) Estatutuetan edo eratzeko egintzan ezarritako beste edozein arrazoi gertatzen denean.
f) Legeek aurreikusitako beste edozein arrazoi gertatzen denean.

 Azkentzeko erabakia edo, hala badagokio, ebazpen judiziala Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuko dira.

TRAMITAZIO ELEKTRONIKORAKO EUSKO JAURLARITZAREN WEBAN SARTU