• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Eusko Jaurlaritzako Izapideak > Kontabilitatea eta urteko aurrekontuak

Kontabilitatea eta urteko aurrekontuak

Fundazioek bere jardueren kontabilitatea eraman behar du, era ordenatu eta egokian. Derrigorrez, honako liburuak osatu beharko dituzte: patronatuko bileren Akta-Liburua, Eguneroko Liburua, Inbentario Liburua eta Urteko Kontuen Liburua. Patronatuak urteko kontuak onartuko ditu. Akordio hori jasotzen duen ziurtagiria Babesletzari aurkeztuko dio urteko lehen seihilekoan. Beharrezkoa den kasuetan, kontuen ikuskaritza-txostena ere aurkeztuko da ziurtagiriarekin batera.

Kanpoko kontu-ikuskaritza egitera behartuta egongo dira garrantzi ekonomikoa duten fundazioak. Bi urtez jarraian, ondoren adierazten diren ezaugarrietako bi betetzen dituzten fundazioak izango dira garrantzi ekonomia dutenak:
1) Fundazioko aktiboaren balioa 2.000.000,00 eurokoa edo hortik gorakoa izatea.
2) Fundazioak urteko zenbateko garbia 3.000.000,00 eurokoa edo gorakoa izatea.
3) Enpresa jarduerak gauzatzea edo bazkideen erantzukizun mugatua duen edozein elkartetan % 5etik gorako partaidetza izatea.
4) Pertsona onuradunek ordaindutako zerbitzuen kopurua edo bolumena fundazioak egindakoak baino askoz handiagoak izatea.
5) Ekonomia-ekitaldian zehar dauzkaten langileen batez besteko kopurua 50etik gorakoa izatea. 

EUSKO JAURLARITZAREN WEBAN SARTU DOKUMENTUAK DESKARGATZEKO