• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Eusko Jaurlaritzako Izapideak -> Fundazioen diru-gastuen gida

Eusko Jaurlaritzako Izapideak

Atal honetan, EAEko administrazioaren zerbitzu eskaintzarako zuzeneko sarbidea eskura jarri nahi diegu interesatu guztiei.

Azken finean, fundazioak aipaturiko organismo bidez, egin behar duen izapide ohikoagoak erraztea da dena.