• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Eusko Jaurlaritzako Izapideak -> Fundazioen diru-gastuen gida > Estatutuen aldaketa

Estatutuen aldaketa

Patronatuak fundazioaren estatutuak aldatzea erabaki dezake, beti ere, bere mesedean bada, fundazioaren helburuak errespetatzen badira, eta sortzaileak debekatu ez badu.

Estatutuetan egiten diren aldaketa guztiak eta estatutuen testu berriak inskribatu baino lehen Babeslaritzari jakinaraziko zaio, aurretik baimendu dezan. Gainera, notario eskrituraren arabera egingo da inskripzioa, eta honako edukia izango du:

  • Aldatu diren artikuluen testu osoa
  • Patronatuak adostu duen aldaketa akordioa jasoko duen ziurtagiria.
  • Azterketa ekonomikoa, aldaketak Fundazioaren ekonomia bideragarritasunari eragiten dion edo ez egiaztatuko duena.
  • Estatutuak aldatzeko arrazoien eta interesen azalpen xehatua.

Inskripzioa egiteko, gobernu organoaren estatutuak aldatzeko akordioaren ziurtagiria jasoko duen notario eskrituraren bi kopia baimendu aurkeztu beharko dira.


EUSKO JAURLARITZAREN WEBAN SARTU DOKUMENTUAK DESKARGATZEKO