• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Abantailak

Abantailak

“FUNKOk  Aholkularitza Juridikoa, Fiskala eta Kontabilitate Aholkularitza eskaintzen die Fundazio elkartu guztiei. Aholkularitza zerbitzu horren edukia hau izango da:

  • Aholkularitza juridikoa: Estatutuak eta horien aldaketak, arau publikoak (funtsezkoak eta fiskalak), deialdiak, aktak eta abar.
  • Kontabilitate aholkularitza, irabazi asmorik gabeko erakundeak arautzeko berariazko Planaren aplikazioari buruz.
  • IVA-en gaineko aholku fiskala, sozietate zega, zerga lokalak, eta a


Zerbitzu honetatik kanpo geratuko dira bi Fundazio elkarturen edo gehiagoren arteko gatazka edo prozedura nahiz prozesu administratiboa edo judiziala eragin dezaketen ekintza guztiak.

FUNKOk ikastaroak eta mintegiak antolatzen ditu, bai Fundazio elkartuentzat, baita elkartuta ez dauden Fundazioentzat. Fundazio elkartuek %50eko beherapena izango dute eta, kasu batzuetan, %100eko beherapena ere bai. 
 
 .