• Facebook
  • Twitter
  • youtube
Home > Funko > Órganos de gobierno

Órganos de gobierno

Presidenta: Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa - Esther Irigaray

Secretaria: Fundación Tecnalia - Maialen Totorika

Tesorero:  Fundación Artium - Luis Molinuevo

Vocal: Fundación Lantegi Batuak - Ramon Bernal

Vocal: Fundación Mundukide - Josu Urrutia